Terasa z kompozitního materiálu ve srovnání s dřevěnou a plastovou terasou

Hlavní myšlenkou vývoje kompozitního materiálu (WPC) bylo vytvoření dokonalého materiálu, který:

  • eliminuje nežádoucí vlastnosti dřeva,
  • zvýrazňuje vizuální efekt dřevěného povrchu.

 

Materiál / Vlastnost Vzhled Údržba Trvanlivost Barevnost Třísky Montáž Nátěry
Kompozitní terasa + + + + + + +
Dřevěná terasa +
Plastová terasa + + + + +

Fotogalerie teras z kompozitního materiálu

                                 

Kompozitní terasy WPC

Kompozitní terasu vyrobenou z inovativního kompozitu už nebudete muset roky vyměňovat. Wood-Plastic Composites (zkratka WPC) je obecný název pro kompozitní materiály vyráběné ze dřeva a vhodného polymeru. Tato technologie výroby byla vynalezena před více než patnácti lety v Severní Americe, kde se nyní stává standardem při stavbě venkovních podlah, teras, tzv. deckingu.

Cílem a hlavní myšlenkou vývoje WPC bylo vytvoření dokonalého materiálu, který bude na jedné straně eliminovat veškeré nežádoucí vlastnosti dřeva (hniloba, plísně, napadení hmyzem, změna barevnosti, sesychání, kroucení, nerovnosti, třísky, negativní vliv slunce, mrazu, vody, apod.) a na druhé straně bude co nejvíce zvýrazněn vizuální efekt dřevěného povrchu. WPC je tedy uměle vytvořené "dřevo".

Složky kompozitu WPC

Kompozitní terasa - protože je vystavena mnoha venkovním vlivům - je vhodným způsobem složena z procentuální složky dřevné moučky a polymeru. Dřevná moučka je přírodní materiál zpracován do vhodné podoby a následně za potřebné teploty smíchán s polymerem. Jako polymer je využíván polymer HDPE (High-density polyethylene), což není nic jiného než kvalitní ekologický plast, ze kterého se vyrábí například PET lahve.

V našem případě je použit poměr 50 % dřevné moučky, 40 % procent HDPE plastu a zbylých 10 % představují pojiva, barviva a chemické přísady, které zaručí stálobarevnost a ochranu proti UV záření.

 

Proces výroby WPC materiálu

Celý proces je automatizovaný a probíhá na výrobních linkách. První fáze výroby je zahřátí pelet, které už obsahují správný poměr dřevní moučky a plastu. V tepelném extrudéru se směs pod tlakem zahřeje na 193 stupňů Celsia, a pod stejným tlakem je tato směs vháněna do mouldu, který dává výslednému produktu jeho formu. Teplota a tlak zabezpečí, že materiál je plný a vyplněný ve formě na 100 %. Tudíž máme jistotu, že ve výsledném produktu se nemůže objevit bublina nebo prázdné místo, které by mohlo způsobit zlomení desky. Samotný tlak v mouldu udává rychlost výroby (výjezdu hotového prkna), které se musí chladit studenou vodou pro optimální zaschnutí kompozitu. Hotový materiál se podle potřeby (požadavků zákazníka) nařízne.

Ve druhé fázi se pro originální dřevovzhled musí prkno ješte probrousit, čímž se odstaní hladká vchní vrstva, která při výrobě vznikla. Broušení probíha pomocí brusního válce a drátěných kartáčů, které dodají přirozený vzhled.