Montáž kompozitních teras

Na základě našich zkušeností s pokládkou dodržujeme následující proces montáže:

  • zjištění všech požadavků a očekávání zákazníka,
  • předběžné určení rozměru a tvaru pokládané plochy včetně připravenosti podkladu,
  • předběžná kalkulace použitého materiálu (případně dalších prvků nutných pro kvalitní pokládku),
  • odsouhlasení kalkulace zákazníkem,
  • odsouhlasení možného termínu pokládky,
  • samotná pokládka.